Om Arkivet


 

Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv

Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv blev officielt oprettet samtidig med åbningen af Åby Bibliotek på Ludvig Feilbergs Vej 7 i 1970. Der er imidlertid spor der peger på, at biblioteket allerede før den tid var begyndt en indsamling.

Arkivet var oprindelig tiltænkt et større lokale, men måtte nøjes med et lille lokale på 2 x 5 m. Arkivets historie fra 1970 til 1988 kendes ikke, men i 1988 blev der ansat en langtidsledig bibliotekar, der skulle foretage en ordning af arkivets materiale, der var indkommet i tidens løb.

Efter bibliotekarens fratrædelse, blev der på initiativ af en gruppe lokalhistoriske interesserede, dannet en lokalhistoriske forening til støtte for arkivet. Men arkivet havde ingen daglig leder. I 1991 blev Niels Løgager Nielsen valgt ind i foreningens bestyrelse, og af arkivudvalget godkendt som leder af arkivet.

Arkivet flyttede ind i nye, og lidt mere hensigtsmæssige lokale, men da arkivets samlinger i årenes løb er blevet øget betragteligt, lykkedes for et par år siden at fordoble lokalets areal, idet arkivet fik lejlighed til at inddrage et tomt kontor.

Arkivet er offentligt tilgængeligt, og indsamler, registrer, bevarer og formidler sine samlinger, der for hovedpartens vedkommende stammer fra 1900 og fremefter. Samlingen består hovedsagelig af billeder, dokumenter af forskellig slags og håndbøger. Det hele bliver løbende registreret, og lægges ud på www.arkiv.dk hvortil alle har adgang. Vi arbejder også på at dokumentere nutiden, og de forandringer der sker i lokalområdet.

Interessere du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller andre ting af  historisk karakter, så besøg arkivet. Vi hjælper dig gerne med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområde er Åby sogne i Aarhus kommune. Arkivet er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).

Vel mødt på arkivet.