Samlinger


ARKIVETS INDSAMLINGSPOLITIK

Arkivets formål er at indsamle, registrere, bevare og formidle arkivalier der er opstået og omhandler livet i Åby sogn.

Vi indsamler i princippet kun papirarkivalier, billeder, film og digitale afleveringer.

Vi modtager privatarkiver, virksomhedsarkiver, foreningsarkiver og ejendomsarkiver, billeder, film, m. m.

Hvis det ønskes kan vi låne og indskanne materialet, dog fortrinsvis billeder.

Arkivets lokaler på Åby Bibliotek
Arkivets lokaler på Åby Bibliotek

Arkivalier kan modtages som gave, depositum eller lån efter nærmere aftale.

Hvis intet andet er aftalt, er materialet tilgængeligt for alle, så snart det er registreret. En eventuel klausulering kan aftales, og skal så indgå i registreringen. Hvis man ønsker sit materiale lukket for offentligheden i f. eks. 25 år, vil dette ønske blive respekteret.

Personfølsomt materiale vil normalt ikke være tilgængeligt før 70 år efter arkivskaberens død. Det gælder også personfølsomt materiale som arkivet tilfældigt opdager under registreringen.